نمایش یک نتیجه

تله پرامپتر لینکیو ( اتوکیو ) Lincue Teleprompter

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نکته : برای استفاده از تله پرامپتر می بایست سه پایه نور ، سه پایه عکاسی و یا سه پایه فیلمبرداری داشته باشید. به همراه یک عدد تقویم ایونت باز