مشاهده همه 5 نتیجه

فیلتر لنز پلاریزه Baodeli CPL 82mm

۴۴۰,۰۰۰ تومان
یکی از ابزار هایی که حرفه ای ها برای به دست آوردن رنگ هایی غنی تر و شفاف تر استفاده

فیلتر لنز پلاریزه Baodeli CPL 55mm

۲۳۷,۰۰۰ تومان
یکی از ابزار هایی که حرفه ای ها برای به دست آوردن رنگ هایی غنی تر و شفاف تر استفاده

فیلتر لنز پلاریزه Baodeli CPL 58mm

۳۵۰,۰۰۰ تومان
یکی از ابزار هایی که حرفه ای ها برای به دست آوردن رنگ هایی غنی تر و شفاف تر استفاده

فیلتر لنز پلاریزه Baodeli CPL 67mm

۳۰۰,۰۰۰ تومان
یکی از ابزار هایی که حرفه ای ها برای به دست آوردن رنگ هایی غنی تر و شفاف تر استفاده

فیلتر لنز پلاریزه Baodeli CPL 77mm

۲۷۵,۰۰۰ تومان
یکی از ابزار هایی که حرفه ای ها برای به دست آوردن رنگ هایی غنی تر و شفاف تر استفاده