راهنمای محصولات

راهنمای نصب سه پایه بوم

راهنمای-نصب-پایه-نور

راهنمای نصب سه پایه بوم

در ابتدا جهت نصب خورشیدی به بدنه سه پایه طبق روش زیر عمل کنید:
  • ابتدا یکی از دسته های خورشیدی را شل کنید و حلقه ها را به صورت دو به دو در دست گرفته و از هم دور کنید.
  • میله سه پایه را در محفظه ی مناسب با قطر سه پایه در داخل خورشیدی قرار دهید و دوباره دسته را محکم کنید.حال برای نصب میله بوم و یا رفلکتور به خورشیدی به روش زیر عمل کنید.
  • مطابق مرحله قبل دسته ی دیگر خورشیدی را شل کنید و میله بوم و یا میله رفلکتور را با توجه به قطر آن ها در محفظه ی مناسب قرار داده و مجددا آن را محکم نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.