مشتریان محترم می توانند در صورت نیاز به ثبت شکایات و یا پیگیری شکایات از طریق ایمیل Info@negahshop.com و یا از طریق تماس با تلفن 03135180 و یا پیام متنی با شماره 09136575626 شکایت خود را ثبت و یا پیگیری نمایند