نمایش 1–9 از 11 نتیجه

کیت لنز موبایل LIEQI LQ-035

۵۹۵,۰۰۰ تومان
از این کیت می توانید برای دوربین گوشی های هوشمندی استفاده کنید که فاصله دوربین تا کلیپس لنز 4.5 سانت باشد. توجه داشته باشید استفاده از این لنز برای گوشی های هوشمندی که دوربین سلفی آنها متحرک است ممکن نیست. این کیت شامل: لنز 0.4x-0.6x wide angle لنز 15x macro به همراه فلاش LED

کیت لنز موبایل LIEQI LQ-048

۹۶۵,۰۰۰ تومان
از این کیت می توانید برای دوربین گوشی های هوشمندی استفاده کنید که فاصله دوربین تا کلیپس لنز 4.5 سانت باشد. توجه داشته باشید استفاده از این لنز برای گوشی های هوشمندی که دوربین سلفی آنها متحرک است ممکن نیست. این کیت شامل: لنز 0.6x wide angle / 15x macro / 0.28x fisheye در یک رینگ / کیف سخت محافظ / دستمال تمیز کننده / کلیپس لنز / درب محافظ لنز

کیت لنز موبایل LIEQI LQ-033

۷۹۵,۰۰۰ تومان
از این کیت می توانید برای دوربین گوشی های هوشمندی استفاده کنید که فاصله دوربین تا کلیپس لنز 4.5 سانت باشد. توجه داشته باشید استفاده از این لنز برای گوشی های هوشمندی که دوربین سلفی آنها متحرک است ممکن نیست. این کیت شامل: لنز 15x macro لنز 0.6x wide angle کیف لنز دستمال تمیز کننده درب محافظ لنز

لنز واید موبایل LIEQI LQ-031

۷۲۸,۰۰۰ تومان
از این کیت می توانید برای دوربین گوشی های هوشمندی استفاده کنید که فاصله دوربین تا کلیپس لنز 4.5 سانت باشد. توجه داشته باشید استفاده از این لنز برای گوشی های هوشمندی که دوربین سلفی آنها متحرک است ممکن نیست. این کیت شامل لنز لنز 0.6X LQ-031 / کیف لنز ، دستمال تمیز کننده لنز / کلیپس

لنز واید موبایل LIEQI LQ-046

۶۲۴,۰۰۰ تومان
از این کیت می توانید برای دوربین گوشی های هوشمندی استفاده کنید که فاصله دوربین تا کلیپس لنز 4.5 سانت باشد. توجه داشته باشید استفاده از این لنز برای گوشی های هوشمندی که دوربین سلفی آنها متحرک است ممکن نیست. این کیت شامل: لنز  15x macro لنز 0.6x wide angle کیف محافظ سخت دستمال تمیز کننده کلیپس درب محافظ لنز

کیت لنز موبایل LIEQI LQ-025

۸۱۲,۰۰۰ تومان
از این کیت می توانید برای دوربین گوشی های هوشمندی استفاده کنید که فاصله دوربین تا کلیپس لنز 4.5 سانت باشد. توجه داشته باشید استفاده از این لنز برای گوشی های هوشمندی که دوربین سلفی آنها متحرک است ممکن نیست. این کیت شامل لنز 0.6x Wide لنز 10x Macro درپوش لنز دستمال تمیز کننده لنز کیف لنز

کیت لنز موبایل LIEQI LQ-041

۵۸۷,۰۰۰ تومان
از این کیت می توانید برای دوربین گوشی های هوشمندی استفاده کنید که فاصله دوربین تا کلیپس لنز 4.5 سانت باشد. توجه داشته باشید استفاده از این لنز برای گوشی های هوشمندی که دوربین سلفی آنها متحرک است ممکن نیست. این کیت شامل: لنز 0.36x wide angle لنز 10x macro به همراه لامپ فلاش کیف حمل لنز درپوش لنز

کیت لنز موبایل LIEQI LQ-182

۶۵۰,۰۰۰ تومان
از این کیت می توانید برای دوربین گوشی های هوشمندی استفاده کنید که فاصله دوربین تا کلیپس لنز 4 سانت باشد. توجه داشته باشید استفاده از این لنز برای گوشی های هوشمندی که دوربین سلفی آنها متحرک است ممکن نیست. این کیت شامل: لنز 0.6x Wide لنز 15x Macro کیف سخت حمل لنز دستمال تمیز کننده درب لنز محافظ کلیپس لنز

کیت لنز موبایل LIEQI LQ-001 اصلی

۳۴۰,۰۰۰ تومان
از این کیت می توانید برای دوربین گوشی های هوشمندی استفاده کنید که فاصله دوربین تا کلیپس لنز 4 سانت باشد. توجه داشته باشید استفاده از این لنز برای گوشی های هوشمندی که دوربین سلفی آنها متحرک است ممکن نیست. این کیت شامل: لنز 0.67x wide angle لنز 10x macro لنز 180 Fisheye کیف لنز درپوش لنز