93

برگزیدگان سومین دوره مسابقات ماهانه نگاه شاپ با موضوع عکاسی مناظر شهری

بیانیه: هدف تیم نگاه شاپ از برگزاری مسابقه ها، آشنایی و شناخت شاخه های متفاوت عکاسی و عکاسان مطرح جهان در این شاخه ها است. از این رو...

ادامه مطلب