مشاهده همه 6 نتیجه

کیت نور فلات 4 لامپی

۸۳۰,۰۰۰ تومان۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات سه پایه 803 : حداقل ارتفاع 75 سانتی متر ، حداکثر ارتفاع 180 سانتی متر مشخصات سه پایه ia180 : حداقل ارتفاع 90 سانتی متر ، حداکثر 180 سانتی متر

کیت دو شاخه فلات 4 لامپی

۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات سه پایه 803 : حداقل ارتفاع 75 سانتی متر ، حداکثر ارتفاع 180 سانتی متر مشخصات سه پایه ia180 : حداقل ارتفاع 90 سانتی متر ، حداکثر 180 سانتی متر  

کیت سه شاخه نور فلات 800 دیمر دار به همراه لامپ

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کیت 3 شاخه نور فلات 800 دیمر دار به همراه لامپ این کیت شامل 3 شاخه نور فلات 800 همراه

کیت سه شاخه نور فلات 800

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کیت 2 شاخه نور فلات 800 این کیت شامل 2 شاخه نور فلات 800 همراه با شیدر و 2 عدد

کیت سه شاخه نور فلات 800

۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کیت 2 شاخه نور فلات 800 این کیت شامل 3 شاخه نور فلات 800 همراه با شیدر و 3 عدد

کیت سه شاخه نور فلات 800 کد 2

۱,۸۹۳,۰۰۰ تومان
کیت 2 شاخه نور فلات 800 این کیت شامل 3 شاخه نور فلات 800 همراه با شیدر و 3 عدد