تلفن تماس:
031-35180 (پاسخگویی 10 الی 20)
آدرس فروشگاه:
استان اصفهان – شهر اصفهان – دروازه دولت – ارگ جهان نما – واحد 20