نمایش 1–9 از 28 نتیجه

تبدیل لنز های نیکون (AI (G به فوجی FX برند Kernel

۶۷۵,۰۰۰ تومان
تبدیل لنز های نیکون (AI (G به فوجی FX برند Kernel از این تبدیل برای بستن لنزهای عکاسی نیکون سری

تبدیل لنزهای یاشیکا کنتاکس Y/C به دوربین های فوجی FX برند Kernel

۶۰۰,۰۰۰ تومان
تبدیل لنزهای یاشیکا کنتاکس Y/C به دوربین های فوجی FX از این تبدیل برای بستن لنزهای عکاسی یاشیکا کنتاکس Y/C

تبدیل لنزهای اولیمپوس OM به دوربین های فوجی FX برند Kernel

۵۴۰,۰۰۰ تومان
تبدیل لنزهای اولیمپوس OM به دوربین های فوجی FX این تبدیل از برند Kernel ، با ساختار فلزی برای بستن

تبدیل لنزهای پیچی M42 به دوربین های فوجی FX برند Kernel

۶۷۵,۰۰۰ تومان
تبدیل لنزهای پیچی M42 به دوربین های فوجی FX از این تبدیل می توانید برای بستن لنزهای عکاسی پیچی کانن

تبدیل لنزهای اکزکتا Exakta به دوربین های فوجی FX برند Kernel

۴۹۰,۰۰۰ تومان
تبدیل لنزهای اکزکتا Exakta به دوربین های فوجی FX این تبدیل از برند Kernel است و با ساختار فلزی که

تبدیل لنز های لایکا M39 به دوربین های فوجی با مانت FX برند کرنل Kernel

۴۸۰,۰۰۰ تومان
تبدیل لنز های لایکا M39 به دوربین های فوجی با مانت FX برند کرنل Kernel از این تبدیل برای بستن

تبدیل لنز های پنتاکس PK به دوربین های فوجی FX برند Kernel

۶۱۷,۰۰۰ تومان
تبدیل لنز های پنتاکس PK به دوربین های فوجی FX برند Kernel از این تبدیل می توانید جهت بستن لنز