پرداخت وجه در سایت نگاه شاپ از دو طریق درگاه های بانکی و روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است در روش کارت به کارت بسته ارسالی فقط به نام شخص صاحب حساب واریز کننده وجه ارسال میگردد و خریدار باید جهت ثبت سفارش ، سفارش خود را به نام شخص صاحب حساب ثبت نماید.