موبایل | فیلتر و لنز | فیلتر موبایل

نمایش دادن همه 14 نتیجه

فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+4 37mm

۲۲۵,۰۰۰ تومان
فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+4 37mm امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+6 37mm

۲۲۵,۰۰۰ تومان
فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+6 37mm امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+8 37mm

۲۲۵,۰۰۰ تومان
فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+8 37mm امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

فیلتر رنگی تدریجی قرمز موبایل زومی Zomei 37mm GC-Red

۲۰۶,۰۰۰ تومان
فیلتر رنگی تدریجی قرمز موبایل زومی Zomei 37mm GC-Red امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین

فیلتر رنگی تدریجی نارنجی موبایل زومی Zomei 37mm GC-Orange

۲۰۶,۰۰۰ تومان
فیلتر رنگی تدریجی نارنجی موبایل زومی Zomei 37mm GC-Orange امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین

فیلتر رنگی تدریجی خاکستری موبایل Zomei 37mm G-Gray

۲۰۶,۰۰۰ تومان
فیلتر رنگی تدریجی خاکستری موبایل Zomei 37mm G-Gray امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

کیت فیلتر ستاره ای موبایل Zomei Star +4 / +6 / +8

۷۰۹,۰۰۰ تومان
این کیت شامل 3 عدد فیلتر ستاره ای و 1 عدد گیره نگهدارنده فیلتر می باشد.

فیلتر رنگی تدریجی آبی موبایل زومی Zomei 37mm GC-Blue

۱۸۰,۸۰۰ تومان
فیلتر رنگی تدریجی آبی موبایل Zomei 37mm GC-Blue امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

فیلتر کلوزآپ موبایل Zomei Close UP 12X

۳۱۷,۹۰۰ تومان
فیلتر کلوزآپ موبایل Zomei Close UP امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن برای عکاسی

فیلتر پلاریزه موبایل Zomei 37mm CPL

۳۵۶,۴۰۰ تومان
فیلتر پولاریزه موبایل Zomei 37mm CPL امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن برای عکاسی

فیلتر ان دی موبایل Zomei ND2-400 37mm

۵۳۶,۴۰۰ تومان
فیلتر ان دی موبایل Zomei ND2-400 امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن برای عکاسی

کیت کامل فیلتر موبایل Zomei

۲,۴۲۵,۳۰۰ تومان
کیت فیلتر موبایل Zomei این کیت شامل : 4 عدد فیلتر تدریجی رنگی قرمز/نارنجی/آبی و خاکستری 3 عدد فیلتر ستاره

کیت فیلتر رنگی تدریجی موبایل Zomei 37mm

۶۹۹,۶۰۰ تومان
این کیت شامل 3 عدد فیلتر رنگی آبی / قرمز / نارنجی به همراه 1 عدد گیره نگهدارنده فیلتر می باشد.

کیت فیلتر موبایل Zomei CPL / ND2-400 / Close UP

۱,۰۰۸,۶۰۰ تومان
این کیت شامل فیلتر CPL / ND2-400 / Close Up به همراه 1 عدد گیره نگهدارنده فیلتر می باشد.