نمایش 1–9 از 14 نتیجه

فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+6 37mm

۱۸۱,۰۰۰ تومان
فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+6 37mm امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

فیلتر رنگی تدریجی قرمز موبایل زومی Zomei 37mm GC-Red

۱۶۵,۰۰۰ تومان
فیلتر رنگی تدریجی قرمز موبایل زومی Zomei 37mm GC-Red امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین

کیت فیلتر ستاره ای موبایل Zomei Star +4 / +6 / +8

۵۷۰,۰۰۰ تومان
این کیت شامل 3 عدد فیلتر ستاره ای و 1 عدد گیره نگهدارنده فیلتر می باشد.

فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+4 37mm

۱۸۱,۰۰۰ تومان
فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+4 37mm امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+8 37mm

۱۸۱,۰۰۰ تومان
فیلتر ستاره ای موبایل زومی Zomei Star+8 37mm امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

فیلتر رنگی تدریجی نارنجی موبایل زومی Zomei 37mm GC-Orange

۱۶۵,۰۰۰ تومان
فیلتر رنگی تدریجی نارنجی موبایل زومی Zomei 37mm GC-Orange امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین

فیلتر رنگی تدریجی آبی موبایل زومی Zomei 37mm GC-Blue

۱۶۴,۳۰۰ تومان
فیلتر رنگی تدریجی آبی موبایل Zomei 37mm GC-Blue امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

فیلتر رنگی تدریجی خاکستری موبایل Zomei 37mm G-Gray

۱۶۵,۰۰۰ تومان
فیلتر رنگی تدریجی خاکستری موبایل Zomei 37mm G-Gray امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن

فیلتر کلوزآپ موبایل Zomei Close UP 12X

۲۸۹,۰۰۰ تومان
فیلتر کلوزآپ موبایل Zomei Close UP امروزه با توجه به نقش پررنگ موبایل و استفاده از دوربین آن برای عکاسی