مشاهده همه 5 نتیجه

رینگ معکوس M4/3 MFT 49mm برند Zomei

۹۹,۰۰۰ تومان
رینگ معکوس M4/3 MFT دهانه 49 میلی متر این رینگ معکوس را می توانید بر روی لنزهای با مانت M4/3

رینگ معکوس M4/3 MFT 55mm برند Zomei

۹۹,۰۰۰ تومان
رینگ معکوس M4/3 MFT دهانه 55 میلی متر این رینگ معکوس را می توانید بر روی لنزهای با مانت M4/3

رینگ معکوس M4/3 MFT 58mm برند Zomei

۹۹,۰۰۰ تومان
رینگ معکوس M4/3 MFT دهانه 58 میلی متر این رینگ معکوس را می توانید بر روی لنزهای با مانت M4/3

رینگ معکوس M4/3 MFT 62mm برند Zomei

۹۹,۰۰۰ تومان
رینگ معکوس M4/3 MFT دهانه 62 میلی متر این رینگ معکوس را می توانید بر روی لنزهای با مانت M4/3

رینگ معکوس M4/3 MFT 52mm برند Zomei

۹۹,۰۰۰ تومان
رینگ معکوس M4/3 MFT دهانه 52 میلی متر این رینگ معکوس را می توانید بر روی لنزهای با مانت M4/3